ที่อยู่ วัดวรจรรยาวาส

วัดวรจรรยาวาส แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม

จังหวัดกรุงเทพ 10120