ที่อยู่ วัดวชิรธรรมสาธิต

วัดวชิรธรรมสาธิต แขวงบางจาก เขตพระโขนง

จังหวัดกรุงเทพ