ที่อยู่ วัดล่ามช้าง

วัดล่ามช้าง ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ 50200