ที่อยู่ วัดลุ่มเจริญศรัทธา

วัดลุ่มเจริญศรัทธา แขวงยานนาวา เขตสาทร

จังหวัดกรุงเทพ 10120