ที่อยู่ วัดลำวังคาสุทธาวาส

วัดลำวังคาสุทธาวาส แขวงลำต้อยติ่ง เขตหนองจอก

จังหวัดกรุงเทพ 10530