ที่อยู่ วัดลำพะอง

วัดลำพะอง แขวงลำผักชี เขตหนองจอก

จังหวัดกรุงเทพ 10530