ที่อยู่ วัดลำผักชี

วัดลำผักชี แขวงลำผักชี เขตหนองจอก

จังหวัดกรุงเทพ 10530