ที่อยู่ วัดลำต้อยติ่ง

วัดลำต้อยติ่ง แขวงลำต้อยติ่ง เขตหนองจอก

จังหวัดกรุงเทพ 10530