ที่อยู่ วัดลำกะดาน

วัดลำกะดาน แขวงสามวาตะวันออก เขตคลองสามวา

จังหวัดกรุงเทพ