ที่อยู่ วัดลานบุญ

วัดลานบุญ แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง

จังหวัดกรุงเทพ 10520