ที่อยู่ วัดลาดพร้าว

วัดลาดพร้าว แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว

จังหวัดกรุงเทพ