ที่อยู่ วัดลาดปลาเค้า

วัดลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว

จังหวัดกรุงเทพ 10230