ที่อยู่ วัดลาดบัวขาว

วัดลาดบัวขาว แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม

จังหวัดกรุงเทพ 10120