ที่อยู่ วัดลาดกระบัง

วัดลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง

จังหวัดกรุงเทพ 10520