ที่อยู่ วัดลังกา

วัดลังกา ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมืองเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ 50000