ที่อยู่ วัดละครทำ

วัดละครทำ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย

จังหวัดกรุงเทพ 10700