ที่อยู่ วัดลอยเคราะห์

วัดลอยเคราะห์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ 50100