ที่อยู่ วัดร้องอ้อ

วัดร้องอ้อ ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมืองเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ 50300