ที่อยู่ วัดร่ำเปิง

วัดร่ำเปิง ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่