ที่อยู่ วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม แขวงคันนายาว เขตคันนายาว

จังหวัดกรุงเทพ