ที่อยู่ วัดราษฎร์บูรณะ

วัดราษฎร์บูรณะ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ

จังหวัดกรุงเทพ 10140