ที่อยู่ วัดราษฎร์นิยมธรรม

วัดราษฎร์นิยมธรรม แขวงคลองถนน เขตสายไหม

จังหวัดกรุงเทพ 10220