ที่อยู่ วัดราชโอรสาราม

วัดราชโอรสาราม แขวงบางค้อ เขตจอมทอง

จังหวัดกรุงเทพ