ที่อยู่ วัดราชาธิวาสวิหาร

วัดราชาธิวาสวิหาร แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต

จังหวัดกรุงเทพ