ที่อยู่ วัดราชวรินทร์

วัดราชวรินทร์ แขวงบุคคโล เขตธนบุรี

จังหวัดกรุงเทพ 10600