ที่อยู่ วัดราชบุรณะ

วัดราชบุรณะ แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร

จังหวัดกรุงเทพ