ที่อยู่ วัดราชนัดดาราม

วัดราชนัดดาราม แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร

จังหวัดกรุงเทพ