ที่อยู่ วัดรางบัว

วัดรางบัว แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ

จังหวัดกรุงเทพ 10160