ที่อยู่ วัดรัชฎาธิษฐาน

วัดรัชฎาธิษฐาน แขวงคลองชักพระ เขตตลิ่งชัน

จังหวัดกรุงเทพ