ที่อยู่ วัดระฆังโฆสิตาราม

วัดระฆังโฆสิตาราม แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย

จังหวัดกรุงเทพ