ที่อยู่ วัดรวกสุทธาราม

วัดรวกสุทธาราม แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย

จังหวัดกรุงเทพ 10700