ที่อยู่ วัดรวกบางบำหรุ

วัดรวกบางบำหรุ แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด

จังหวัดกรุงเทพ 10700