ที่อยู่ วัดยายร่ม

วัดยายร่ม แขวงบางมด เขตจอมทอง

จังหวัดกรุงเทพ 10150