ที่อยู่ วัดยานนาวา

วัดยานนาวา แขวงยานนาวา เขตสาทร

จังหวัดกรุงเทพ