ที่อยู่ วัดยาง

วัดยาง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง

จังหวัดกรุงเทพ