ที่อยู่ วัดยางสุทธาราม

วัดยางสุทธาราม แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย

จังหวัดกรุงเทพ 10700