ที่อยู่ วัดยางบางจาก

วัดยางบางจาก แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ

จังหวัดกรุงเทพ 10160