ที่อยู่ วัดม่วงแค

วัดม่วงแค แขวงบางรัก เขตบางรัก

จังหวัดกรุงเทพ 10500