ที่อยู่ วัดมัชฌันติการาม

วัดมัชฌันติการาม แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ

จังหวัดกรุงเทพ