ที่อยู่ วัดมังกรกมลาวาส

วัดมังกรกมลาวาส แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

จังหวัดกรุงเทพ 10100