ที่อยู่ วัดมะลิ

วัดมะลิ แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย

จังหวัดกรุงเทพ 10700