ที่อยู่ วัดมะพร้าวเตี้ย

วัดมะพร้าวเตี้ย แขวงคลองขวาง เขตภาษีเจริญ

จังหวัดกรุงเทพ 10160