ที่อยู่ วัดมหาพฤฒาราม

วัดมหาพฤฒาราม แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก

จังหวัดกรุงเทพ