ที่อยู่ วัดมณเฑียร

วัดมณเฑียร ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ 50200