ที่อยู่ วัดมงคลสมาคม

วัดมงคลสมาคม แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์

จังหวัดกรุงเทพ 10100