ที่อยู่ วัดมงคลวราราม

วัดมงคลวราราม แขวงบางค้อ เขตจอมทอง

จังหวัดกรุงเทพ 10150