ที่อยู่ วัดภาวนาภิรตาราม

วัดภาวนาภิรตาราม แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย

จังหวัดกรุงเทพ 10700