ที่อยู่ วัดภาณุรังษี

วัดภาณุรังษี แขวงบางพลัด เขตบางพลัด

จังหวัดกรุงเทพ 10700