ที่อยู่ วัดภคินีนาถ

วัดภคินีนาถ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด

จังหวัดกรุงเทพ