ที่อยู่ วัดพุทธจักรมงคลชยาราม

วัดพุทธจักรมงคลชยาราม แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน

จังหวัดกรุงเทพ 10170